8 september 2011

Annars...

... är man ju glad över att man inte jobbar på SAAB. Eller över att man inte har sökt gymnasiechefstjänsten i Lärarjävelns kommun.

Man kan också vara glad över att man idag fick 11 personer att intressera sig för runor och att man fortfarande är vaken och kan se nästnäst sista avsnittet av The Killing.

Inga kommentarer: