12 maj 2010

En lärares vardag?

I Terminator 2 säger T-101, den "snälla" roboten, så här:
"I have to stay functional until the mission is complete." Det är inte utan att Lärarjäveln känner igen sig...

Inga kommentarer: