7 januari 2012

Klasskompass?

Jonas Sjöstedt valdes igår till ny partiledare i Vänsterpartiet. Hur det kommer att gå för honom och partiet ligger i dunkel, men känslan är att han nog blir bättre för partiet än vad den själverkände kommunisten Lars Ohly varit. Om nu inte Alliansens hejdukar lyckas gräva upp någon gammal skit även hos Sjöstedt vill säga.

På Sjöstedts hemsida har hans tal till kongressen publicerats och han tar pluspoäng genom att använda nyckelord som feminism, rättvisa och socialism. Han använder även ordet "klasskompass" när han beskriver Lars Ohly:
"Ditt engagemang för feminism och för en rättvisare värld är starkt och genuint, din klasskompass är en säker vägvisare."

Klasskompass? Vad är en klasskompass? Behöver man en sådan, i Sverige, idag?

Jag har ingen aning om vad en klasskompass är. En sökning ger ingen förklaring. Ordet nämns på ett flertal bloggar och artiklar men ingenstans hittar jag en enkel definition. Då får jag alltså bygga en egen: En kompass är en grej som man använder för att ta ut rätt riktning, peka ut väderstreck med. En klass är endera en skolklass, en indelning av deltagare inom tävlingar av olika slag eller en definition på olika (socioekonomiska) grupper i samhället. En klasskompass torde då vara något du behöver för att hitta rätt bland de olika klasserna i samhället. Typ. Att använda sin klasskompass är att ta ut riktningen för samhällets utveckling för större jämlikhet.

Behöver man då en sådan i dagen Sverige? Ja, tyvärr. Vi har fått tillbaka det klassamhälle vi hade i början på 1900-talet, innan välfärden nådde "alla" och inte bara de på Öfvre. Vill vi ha det så? Vill vi att de rikaste i landet ska bli rikare medan de med låglönejobb eller pension ska behöva gå på knäna för att det har blivit förfördelade i skattesänkningarnas tid? Vill vi att långtidssjukskrivna ska bli vräkta från sina hem för att Försäkringskassan anser att cancerpatienter är arbetsföra? Vill vi att barn ska bli hemlösa för att deras föräldrar inte får det stöd de behöver?

Om så är fallet vill jag inte vara med längre. Dags att börja använda klasskompassen, folks.

Inga kommentarer: